Prelungire perioada de implementare a proiectelor

Prelungire perioada de implementare a proiectelor

Joi, 26 noiembrie 2015, a fost aprobat Ordinul MADR conform căruia, beneficiarii proiectelor finanțate prin POP 2007-2013, care solicită finalizarea implementării acestora până la data de 15 decembrie 2016, exclusiv din surse proprii de finanțare, au posibilitatea solicitării spre decontare, până cel mai târziu în data de 29.01.2016, a contravalorii materialelor care nu au fost încorporate în lucrări și echipamentelor care nu au fost instalate sau puse în funcțiune, în următoarele condiții:

– a fost acceptată de către AMPOP prelungirea valabilității contractului de finanțare, cu condiția finalizării implementării din surse proprii a proiectului până la data de 15.12.2016;
– materialele și/sau echipamentele au fost achiziționate pe bază de facturi sau cu alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, au fost recepționate formal și sunt depozitate la locul de implementare a proiectului;
– materialele și/sau echipamentele au fost plătite efectiv până la data de 31.12.2015;
– există avizul Compartimentului Achiziții Beneficiari din cadrul AMPOP pentru contractele respective de furnizare sau de lucrări;
– echipamentele şi/sau materialele, solicitate la plată, sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice ale proiectului și contractele de furnizare și/ sau lucrări;
– există înregistrări satisfăcătoare (inclusiv notele de comandă, certificatele de calitate şi garanţie, buletinele de analiză) iar aceste înregistrări sunt disponibile pentru verificare.