POPAM 2014 – 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA

ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

Procedura Operationala de Evaluare a Modificarilor Contractuale, Editia 1, Revizia 1:

  POEMC_editia1_rev_1.PDF - 2,7 MiB

Procedura Operationala de Evaluare a Modificarilor Contractuale:

  poemc.pdf - 18,5 MiB

PROCEDURI OPERATIONALE Editia 1 Revizia 2:

  1._Procedura_op_de_implementare_a_strategiei_POIS_rev_2.pdf - 7,9 MiB

  2._Procedura_op_de_verif_conf_si_elig_pr_POVCE_rev_2.pdf - 7,8 MiB

  3._Procedura_op_de_evaluare_si_selectie_POES_rev_2.pdf - 5,4 MiB

  4._Procedura_op_de_solutionare_contestatii_POSC_rev_2.PDF - 1,6 MiB

  5.__Procedura_op_de_monitorizare_si_raportare_POMR_rev_2.pdf - 2,1 MiB

  6.__Procedura_op_de__control_intern_si_nereguli_POCIN_rev_2.pdf - 845,0 KiB

  7.__Procedura_op_de_evitare_a_conflictului_de_interese_POECI_rev_2.pdf - 1,4 MiB

GHIDURILE SOLICITANTULUI Versiunea 3:

  Ghidul_solicitantului_M_1.1_versiunea_3.pdf - 1,2 MiB

  Anexe_Ghid_M_1.1.rar - 7,3 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_1.2.rar - 7,6 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_2.1_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_2.1.rar - 7,3 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_2.2__versiunea_3.pdf - 823,6 KiB

  Anexe_Ghid_M_2.2.rar - 7,6 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_3.1_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_3.1.rar - 6,8 MiB

GHIDURILE SOLICITANTULUI Versiunea 2:

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 1.1: Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura - 21,1 MiB

  Anexe Ghid Masura 1.1 - 7,3 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 1.2: Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura - 22,2 MiB

  Anexe Ghid Masura 1.2 - 7,6 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.1: Revitalizarea si valorificarea identitatii locale - 21,7 MiB

  Anexe Ghid Masura 2.1 - 7,3 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.2: Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu - 19,9 MiB

  Anexe Ghid Masura 2.2 - 7,6 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.1: Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii - 18,9 MiB

  Anexa Ghid Masura 3.1 - 6,8 MiB

GHIDURILE SOLICITANTULUI Versiunea 1:

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 1.1: Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura - 6,3 MiB

  Masura 1.1: Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,5 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 1.2: Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura - 6,2 MiB

  Masura 1.2: Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,5 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.1: Revitalizarea si valorificarea identitatii locale - 6,4 MiB

  Masura 2.1: Revitalizarea si valorificarea identitatii locale - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,4 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 2.2: Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu - 20,2 MiB

  Masura 2.2: Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu - ghidul solicitantului + documentatia completa - 26,9 MiB

  Ghidul Solicitantului pentru Masura 3.1: Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii - 5,8 MiB

  Masura 3.1: Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii - ghidul solicitantului + documentatia completa - 11,3 MiB

PROCEDURI OPERATIONALE Editia 1 Revizia 1:

  Procedura operationala de implementare a strategiei (POIS) - 8,1 MiB

  Procedura operationala de verificare conformitate si eligibilitate proiecte (POVCE) - 7,8 MiB

  Procedura operationala de evaluare si selectie (POES) - 5,4 MiB

  Procedura operationala de solutionare contestatii (POSC) - 1,6 MiB

  Procedura operationala de monitorizare si raportare (POMR) - 2,1 MiB

  Procedura operationala de control intern si nereguli (POCIN) - 841,7 KiB

  Procedura operationala de evitare a conflictului de interese (POECI) - 7,7 MiB

PROCEDURI OPERATIONALE Editia 1 Revizia 0:

  Procedura operationala de implementare a strategiei (POIS) - 44,1 MiB

  Procedura operationala de verificare conformitate si eligibilitate proiecte (POVCE) - 6,5 MiB

  Procedura operationala de evaluare si selectie (POES) - 5,3 MiB

  Procedura operationala de solutionare contestatii (POSC) - 12,2 MiB

  Procedura operationala de monitorizare si raportare (POMR) - 11,5 MiB

  Procedura operationala de control intern si nereguli (POCIN) - 6,6 MiB

  Procedura operationala de evitare a conflictului de interese (POECI) - 12,3 MiB

DOCUMENTE DE PROGRAMARE:

  Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - aprobat de Comisia Europeană - 611,6 KiB

  Planul Strategic National Multianual pentru Acvacultura (PSNMA) 2014-2020 - 2,6 MiB

  Analiza Socio-Economica a Sectorului Pescaresc - 488,4 KiB

  Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020 - 642,3 KiB

NOUTĂȚI

 • Manual front-office MySmis
  La linkul de mai jos puteti consulta manualul de utilizare MySmis 2014-2020
 • Lista proiectelor depuse în cadrul apelului 1
  Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila – Proiecte depuse – apel 1 (august 2017):
 • Comunicat deschidere prima sesiune de apeluri
  Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, cod poștal 810118, anunţă deschiderea primei sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare […]
 • Comunicat semnare contract POPAM 2014 – 2020
  Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul in localitatea Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, cod poștal 810118, judeţ Brăila, anunţă semnarea, la data de 23.03.2017, a contractului de finanțare nerambursabilă nr. […]
 • AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a apelului pentru Măsura III.2
  AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.2. – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de […]
 • Componentele de bază ale Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020
  Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Judeţului Brăila, vă invită să parcurgeţi componentele de bază ale „Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila”, ce urmează a fi propusă spre finanţare în […]
 • Ghidul Solicitantului pentru Masura III.2
  AMPOP: A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru Masura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri).

PROIECTE DE SUCCES

Analizeaza proiectele de succes implementate in perioada de programare 2007 - 2013 in judetul Braila.

LEGISLAȚIE PROGRAMARE POPAM:

  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 - 490,3 KiB
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 - 1,0 MiB
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 - 1,5 MiB
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comuna in domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 si (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului si a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 - 2,4 MiB
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 referitor la stabilirea unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

  Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 - 817,9 KiB
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

  OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 - 595,0 KiB
OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

  Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016 - 386,4 KiB
Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016 - 235,7 KiB
HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016 - 7,2 MiB
Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

  Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016 - 1,9 MiB
Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene