POP 2007 – 2013

GHIDURI PENTRU APLICANȚI

Masura 1.1.1: Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - unknown

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 759,4 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 90,9 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Masura 1.1.2: Sprijinirea dezvoltarii turismului sustenabil in beneficiul sectorului pescaresc

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - 752,0 KiB

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 558,2 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 111,5 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Masura 2.1.1: Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - 1,5 MiB

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 521,4 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 89,4 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Masura 2.1.2:
Conservarea biodiversitatii

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - 594,3 KiB

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 266,0 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 85,5 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Masura 2.2.1: Formarea profesionala continua a persoanelor din sectorul pescaresc

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - 628,5 KiB

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 297,5 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 84,3 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Masura 2.2.2: Incurajarea initiativelor de cooperare privind dezvoltarea sectorului pescaresc

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013 - 627,6 KiB

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013 - 257,1 KiB

  Corrigendum nr. 1 - 84,4 KiB

  Corrigendum nr. 2 - 104,2 KiB

  Corrigendum nr. 3 - 93,2 KiB

Documente specifice POP 2007 - 2013

  Strategia POP - 3,3 MiB
Strategia de dezvoltare locală integrata a Zonei pescaresti a Judetului Braila se doreste a fi cadrul pentru o dezvoltare durabila prin valorificarea potentialului economic, natural si uman existent, asigurand echilibrul intre sistemele socio-economice si potentialul natural, diversificand, dezvoltand si eficientizand sectoarele economiei zonale, pentru a imbunatati calitatea vietii oamenilor, pentru cresterea implicarii cetatenilor in identificarea de directii de dezvoltare locala clare si posibil de realizat

  Brosura - 3,1 MiB

  Pliant - 2,4 MiB

"Zona Pescareasca a Judetului Braila", cu o suprafata de 1860,8 km2 si o populatie de 87.054 locuitori, cuprinde si comunitati cu traditie in activitatile de pescuit. Poate fi impartita in 3 zone distincte:

  • Lunca Siretului;
  • Zona Riverana Dunarii a Municipiului Braila;
  • Balta Brailei;

  Zona pescareasca a Municipiului Braila - 149,3 KiB
Anexa A - Zona pescareasca a Municipiului Braila valabilă pentru perioada de programare 2014 - 2020.

  Planul de dezvoltare locala - 2,2 MiB

  Brosura Federatiei Zonelor Pescaresti - 3,0 MiB

  Proiecte implementate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti a judetului Braila - 4,7 MiB

Documente utile:

  Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea durabila a zonelor Pescaresti - 2,5 MiB
Prezentul Ghid al Solicitantului si anexele sale constituie un material de informare tehnica, adresat potentialilor beneficiari ai Fondului European pentru Pescuit (FEP) si reprezinta un instrument practic de lucru necesar pentru intocmirea Dosarului de Candidatura. Ghidul contine informatii privind documentatia Dosarului de Candidatura si recomandarile necesare realizarii si completarii corecte a documentelor.

  Farnet - Ghid 1 - 1,3 MiB
Acest ghid a fost realizat pentru a sprijini Grupurile de Actiune Locala pescaresti (FLAG) actuale si viitoare si pe cei care lucreaza in colaborare cu acestea, in ceea ce priveste elementele esentiale ale infiintarii si punerii in aplicare a unui parteneriat in cadrul unei zone si al elaborarii si implementarii unei strategii de dezvoltare locala.

  Farnet - Ghid 2 - 1,7 MiB
Ghidul de fata intentioneaza sa ofere asistenta FLAG-urilor si autoritatilor de management (AM) in implementarea acestui aspect al Axei 4. In mod specific, ghidul urmareste sa explice ce se intelege prin cooperare in contextul Axei 4, care sunt beneficiile potentiale pentru FLAG‑uri si zonele lor si modul in care sprijinul pentru cooperare poate fi organizat si administrat cel mai bine la nivel national, regional si local.

Regulamente:

  Regulamentul (CE) NR. 498/2007 - 6,5 MiB
Stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

  Regulamentul (CE) NR. 1198/2006 - 392,2 KiB
Defineste cadrul sprijinului comunitar pentru dezvoltarea durabila a sectorului pescuitului, a zonelor de pescuit si a pescuitului in apele interioare.

Proceduri:

  Manual de procedura operationala a FLAG Braila - 2,6 MiB

  Manual de procedura pentru control, antifrauda, nereguli si recuperare creante bugetare - 2,6 MiB

  Instructiuni pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari privati - 9,5 MiB

  Ordin nr. 1050 din 29 octombrie 2012 - 270,8 KiB
privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

  Anexa 1 formular C.1 - Contract cadru de finantare Februarie 2013 - 1.006,0 KiB

  Decizia nr. 44 din 8 aprilie 2015 - AM POP - 32,6 KiB
Beneficiarii care implementeaza proiecte POP 2007-2013 pot solicita ca durata de executie a contractului de finantare nerambursabila, respectiv depunerea cererii finale să se faca pana la data de 15 decembrie 2015.

  Decizie nr. 166 din 09 noiembrie 2015 - AM POP - 59,8 KiB
privind finalizarea proiectelor finantate prin POP 2007-2013 pana la data de 31.12.2015

  OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 - 595,0 KiB
OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării