Ordinul nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea ı̂n aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitaţii” aferenta POPAM 2014-2020

Ordinul nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea ı̂n aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitaţii” aferenta POPAM 2014-2020

În Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 564 din 09 iunie 2022 a fost publicat următorul act normativ:

Ordinul nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea ı̂n aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii”, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.

Acesta poate fi accesat la linkul de mai jos:

https://ampeste.ro/docs/POPAM/Legislatie_implementare/ordinul-nr-148-2022-privind-aprobarea-schemei-de-ajutor-de-minimis-sprijin-pentru-punerea-in-aplicare-a-strategiilor-de-dezvoltare-locala-plasate-sub-responsabilitatea-comunitatii-aferenta-programului.pdf