Măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus

Măsuri pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus

În atenția beneficiarilor FLAG Brăila

 

Având în vedere prevederile legale în vigoare privind măsurile pentru limitarea răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus prin orice mijloace, DGP AMPOPAM a stabilit:

  • aprobarea suspendării contractelor de finanțare pentru beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, care vor solicita această suspendare, până la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României.
  • semnarea de către beneficiari a contractelor de finanțare, precum și a actelor adiționale aferente acestora numai în sistemul informatic MySMIS până la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României.

https://ampeste.ro/informari/916-notificare-privind-suspendarea-contractelor-de-finantare-pentru-beneficiarii-programului-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime-2014-2020-pana-la-data-incetarii-starii-de-urgenta-declarate-pe-intreg-teritoriul-romaniei.html

https://ampeste.ro/informari/917-notificare-privind-semnarea-de-catre-beneficiarii-contractelor-de-finantare-precum-si-a-actelor-aditionale-aferente-acestora-numai-in-sistemul-informatic-mysmis-pana-la-data-incetarii-starii-de-urgenta-declarate-pe-intreg-teritoriul-romaniei.html