Informații

5 februarie 2016

PROIECT – Ghidul solicitantului Măsura III.2

PROIECT – Ghidul solicitantului Măsura III.2. – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității – Selectarea FLAG-urilor
19 ianuarie 2016

Manualul de procedură pentru Măsura III.1

Manualul de procedura pentru evaluarea proiectelor depuse in cadrul Masurii III.1-POPAM 2014-2020 – Sprijin pregatitor
15 ianuarie 2016

Stadiul implementarii POP 2007-2013 la 31.12.2015

14 ianuarie 2016

Evidenta Cererilor de Finantare in cadrul POP 2007-2013 la 31.12.2015

29 decembrie 2015

Anunț prelungire sesiune de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1 – PU4

21 decembrie 2015

Comunicat de presă închidere proiect

19 decembrie 2015

Contracte finalizate la data de 18 decembrie 2015

9 decembrie 2015

Decizie nr. 166 din 09 noiembrie 2015 – AM POP

8 decembrie 2015

Decizia nr. 189 din 7 decembrie 2015

5 decembrie 2015

Anunț privind STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ

4 decembrie 2015

Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

2 decembrie 2015

POPAM 2014-2020 aprobat de CE

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 aprobat de Comisia Europeană