Downloads

There are 213 files, weighing 768,6 MiB with 94.421 hits in total.

Displaying 201 to 213 of 213 files.

  Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020
» 642,3 KiB - 496 hits - 31 martie 2017

  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014
» 490,3 KiB - 720 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013
» 1,0 MiB - 711 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013
» 1,5 MiB - 474 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comuna in domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 si (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului si a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
» 2,4 MiB - 427 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 referitor la stabilirea unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

  Legea nr. 346 din 14 iulie 2004
» 817,9 KiB - 452 hits - 31 martie 2017
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

  OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015
» 595,0 KiB - 580 hits - 31 martie 2017
OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

  Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016
» 386,4 KiB - 556 hits - 31 martie 2017
Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016
» 235,7 KiB - 395 hits - 31 martie 2017
HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016
» 7,2 MiB - 650 hits - 31 martie 2017
Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

  Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016
» 1,9 MiB - 496 hits - 31 martie 2017
Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

  Zona pescareasca a Municipiului Braila
» 149,3 KiB - 1.968 hits - 20 martie 2017
Anexa A - Zona pescareasca a Municipiului Braila valabilă pentru perioada de programare 2014 - 2020.

  Anunt lansare
» 25,0 KiB - 15 hits - 20 martie 2017
Anuntul pentru lansarea masurii III.2

   

 Page 3 of 3  «  1  2  3