Downloads

There are 208 files, weighing 763,8 MiB with 74.381 hits in total.

Displaying 201 to 208 of 208 files.

  Legea nr. 346 din 14 iulie 2004
» 817,9 KiB - 352 hits - 31 martie 2017
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

  OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015
» 595,0 KiB - 464 hits - 31 martie 2017
OUG nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

  Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016
» 386,4 KiB - 444 hits - 31 martie 2017
Ordinul MADR nr. 816 din 24 mai 2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016
» 235,7 KiB - 304 hits - 31 martie 2017
HOTĂRÂRE nr. 347 din 11 mai 2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016
» 7,2 MiB - 537 hits - 31 martie 2017
Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

  Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016
» 1,9 MiB - 407 hits - 31 martie 2017
Ordinul MFE nr. 1284 din 08 august 2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

  Zona pescareasca a Municipiului Braila
» 149,3 KiB - 1.741 hits - 20 martie 2017
Anexa A - Zona pescareasca a Municipiului Braila valabilă pentru perioada de programare 2014 - 2020.

  Anunt lansare
» 25,0 KiB - 13 hits - 20 martie 2017
Anuntul pentru lansarea masurii III.2

   

 Page 3 of 3  «  1  2  3