Downloads

There are 208 files, weighing 763,8 MiB with 74.381 hits in total.

Displaying 101 to 200 of 208 files.

  Comunicat de presa
» 214,6 KiB - 225 hits - 27 aprilie 2017
Comunicat de presa - Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila anunta lansarea celei de-a cincea sesiuni de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila care are ca termen limita de depunere data de 31.01.2014, ora 14.00.

  Decizie privind cursul de schimb RON-EURO pentru anul 2014, utilizat in implementarea Axei 4, Masura 4.1 - Dezvoltarea Durabila a zonelor de pescuit.
» 636,1 KiB - 235 hits - 27 aprilie 2017

  Comunicat de presa
» 131,2 KiB - 199 hits - 27 aprilie 2017
Comunicat de presa - Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila anunta prelungirea pana la data de 28.02.2014 ora 14.00 a sesiunii de depunere de proiecte in cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila.

  Comunicat de presa
» 130,8 KiB - 200 hits - 27 aprilie 2017
Comunicat de presa - Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila anunta deschiderea unei noi sesiuni de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila care are ca termen limita de depunere data de 18.04.2014, ora 14.00.

  Comunicat de presa
» 130,7 KiB - 233 hits - 27 aprilie 2017
Comunicat de presa - Asociatia Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a judetului Braila anunta prelungirea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila pana la data de 06.05.2014, ora 16.00.

  Evidenta cererilor de finantare depuse la FLAG Braila care au fost contractate pana la 20.10.2014.
» 74,7 KiB - 247 hits - 27 aprilie 2017

  Decizie privind cursul de schimb RON-EURO pentru anul 2015, utilizat in implementarea Axei 4, Masura 4.1 - Dezvoltarea Durabila a zonelor de pescuit.
» 619,0 KiB - 210 hits - 27 aprilie 2017

  Lista beneficiarilor POP 2007-2013 la data de 23.01.2015.
» 747,7 KiB - 414 hits - 27 aprilie 2017

  Lista beneficiarilor POP 2007-2013 la data de 06.02.2015.
» 758,7 KiB - 307 hits - 27 aprilie 2017

  Elaborarea primei versiuni a Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.
» 96,4 KiB - 263 hits - 27 aprilie 2017

  Evidenta cererilor de finantare depuse la FLAG Braila care au fost contractate pana la 03.04.2015.
» 76,6 KiB - 246 hits - 27 aprilie 2017

  Afis electronic - Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 - engleza
» 2,8 MiB - 381 hits - 27 aprilie 2017

  Afis electronic - Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 - romana
» 2,8 MiB - 422 hits - 27 aprilie 2017

  Decizia nr. 93 din 25 iunie 2015 - AM POP
» 329,0 KiB - 220 hits - 27 aprilie 2017

  INVITATIE
» 786,1 KiB - 358 hits - 27 aprilie 2017
DGP-AMPOP organizeaza intalniri cu actorii locali privind sprijinul acordat pentru dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii in cadrul POPAM 2014-2020.

  Decizie nr. 166 din 09 noiembrie 2015 - AM POP privind finalizarea proiectelor finantate prin POP 2007-2013 pana la data de 31.12.2015
» 59,8 KiB - 183 hits - 27 aprilie 2017

  Anunt intentie lansare SPRIJIN PREGATITOR PU4
» 495,7 KiB - 267 hits - 27 aprilie 2017

  Ghidul solicitantului Măsura III.1 - PU4 - în procedură de aprobare
» 542,7 KiB - 222 hits - 27 aprilie 2017

  Anunț lansare SPRIJIN PREGĂTITOR PU4
» 637,6 KiB - 221 hits - 27 aprilie 2017

  Anunț privind STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ
» 107,6 KiB - 213 hits - 27 aprilie 2017

  Decizia nr. 189 din 7 decembrie 2015 de modificare a Deciziei nr. 166 din 09.11.2015
» 53,9 KiB - 211 hits - 26 aprilie 2017

  Contracte de finanţare în cadrul POP 2007-2013 finalizate la data de 18 decembrie 2015
» 506,8 KiB - 198 hits - 26 aprilie 2017

  Comunicat de presă - închidere proiect „Strategia de Dezvoltare Locală integrată a zonei Pescărești a Județului Brăila” proiect finanțat în cadrul POP 2007-2013
» 111,0 KiB - 187 hits - 10 aprilie 2017

  Anunț prelungire sesiune de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.1 - PU4
» 162,0 KiB - 246 hits - 10 aprilie 2017

  Evidenta Cererilor de Finantare in cadrul POP 2007-2013 la 31 decembrie 2015
» 1,1 MiB - 1.160 hits - 10 aprilie 2017

  Stadiul implementarii POP 2007-2013 la data de 31 decembrie 2015
» 89,4 KiB - 200 hits - 10 aprilie 2017

  Manual procedură măsura III.1
» 6,2 MiB - 391 hits - 10 aprilie 2017

  Invitație eveniment 04 martie 2016
» 39,1 KiB - 229 hits - 10 aprilie 2017

  Listă solicitanți măsura III.1
» 1,6 MiB - 955 hits - 10 aprilie 2017

  Proiect Ordin privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul POPAM 2014-2020
» 303,5 KiB - 629 hits - 10 aprilie 2017

  Lista cererilor de finanțare selectate pentru Măsura III.1, actualizata - 20.04.2016
» 763,0 KiB - 209 hits - 10 aprilie 2017

  Ghidul Solicitantului III.1 mai 2016
» 46,8 MiB - 360 hits - 10 aprilie 2017

  Anunț voluntariat
» 335,8 KiB - 217 hits - 10 aprilie 2017

  Ghidul Solicitantului III.2 iunie 2016 draft
» 894,3 KiB - 543 hits - 6 iunie 2016

  Aprobare sprijin pregatitor
» 344,1 KiB - 278 hits - 7 iunie 2016

  Agenda 09 iunie 2016
» 197,8 KiB - 339 hits - 7 iunie 2016

  Ordinul MADR nr. 827 din 10 iunie 2016
» 7,2 MiB - 344 hits - 11 iunie 2017

  Eveniment de animare
» 453,9 KiB - 275 hits - 15 iunie 2016

  Ghid final măsura III.2
» 22,8 MiB - 378 hits - 20 iulie 2016

  Masuri SDL 2014 - 2020
» 138,6 KiB - 604 hits - 3 august 2016

  Analiza SWOT
» 60,7 KiB - 249 hits - 3 august 2016

  Anunt consultare publica SDL
» 166,5 KiB - 239 hits - 3 august 2016

  Anunt lansare apel pe masura III.2
» 127,4 KiB - 268 hits - 4 august 2016

  Chestionar pentru solicitanți
» 125,5 KiB - 225 hits - 8 august 2016

  Anunt lansare apel 1 masura IV.4
» 165,5 KiB - 272 hits - 8 august 2016

  Anunt lansare apel 1 masura II.10
» 160,4 KiB - 215 hits - 8 august 2016

  Anunt lansare apel 1 masura II.2
» 148,8 KiB - 453 hits - 8 august 2016

  Anunt lansare apel 1 masura I.23
» 169,7 KiB - 409 hits - 8 august 2016

  Anunt lansare apel 1 masura I.6
» 162,5 KiB - 231 hits - 8 august 2016

  Invitatie actiuni promovare POPAM
» 803,4 KiB - 265 hits - 30 august 2016

  Ordinul MFE 1284 / 2016
» 1,9 MiB - 270 hits - 22 martie 2017

  Comunicat semnare contract POPAM 2014 – 2020
» 214,6 KiB - 263 hits - 23 martie 2017

  Decizie nr. 166 din 09 noiembrie 2015 - AM POP
» 59,8 KiB - 297 hits - 31 martie 2017
privind finalizarea proiectelor finantate prin POP 2007-2013 pana la data de 31.12.2015

  Decizia nr. 44 din 8 aprilie 2015 - AM POP
» 32,6 KiB - 304 hits - 31 martie 2017
Beneficiarii care implementeaza proiecte POP 2007-2013 pot solicita ca durata de executie a contractului de finantare nerambursabila, respectiv depunerea cererii finale să se faca pana la data de 15 decembrie 2015.

  Anexa 1 formular C.1 - Contract cadru de finantare Februarie 2013
» 1.006,0 KiB - 729 hits - 31 martie 2017

  Ordin nr. 1050 din 29 octombrie 2012
» 270,8 KiB - 324 hits - 31 martie 2017
privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta"

  Instructiuni pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari privati
» 9,5 MiB - 1.497 hits - 31 martie 2017

  Manual de procedura pentru control, antifrauda, nereguli si recuperare creante bugetare
» 2,6 MiB - 1.211 hits - 31 martie 2017

  Manual de procedura operationala a FLAG Braila
» 2,6 MiB - 422 hits - 31 martie 2017

  Regulamentul (CE) NR. 1198/2006
» 392,2 KiB - 1.319 hits - 31 martie 2017
Defineste cadrul sprijinului comunitar pentru dezvoltarea durabila a sectorului pescuitului, a zonelor de pescuit si a pescuitului in apele interioare.

  Regulamentul (CE) NR. 498/2007
» 6,5 MiB - 435 hits - 31 martie 2017
Stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

  Farnet - Ghid 2
» 1,7 MiB - 981 hits - 31 martie 2017
Ghidul de fata intentioneaza sa ofere asistenta FLAG-urilor si autoritatilor de management (AM) in implementarea acestui aspect al Axei 4. In mod specific, ghidul urmareste sa explice ce se intelege prin cooperare in contextul Axei 4, care sunt beneficiile potentiale pentru FLAG‑uri si zonele lor si modul in care sprijinul pentru cooperare poate fi organizat si administrat cel mai bine la nivel national, regional si local.

  Farnet - Ghid 1
» 1,3 MiB - 886 hits - 31 martie 2017
Acest ghid a fost realizat pentru a sprijini Grupurile de Actiune Locala pescaresti (FLAG) actuale si viitoare si pe cei care lucreaza in colaborare cu acestea, in ceea ce priveste elementele esentiale ale infiintarii si punerii in aplicare a unui parteneriat in cadrul unei zone si al elaborarii si implementarii unei strategii de dezvoltare locala.

  Ghidul Solicitantului - Dezvoltarea durabila a zonelor Pescaresti
» 2,5 MiB - 514 hits - 31 martie 2017
Prezentul Ghid al Solicitantului si anexele sale constituie un material de informare tehnica, adresat potentialilor beneficiari ai Fondului European pentru Pescuit (FEP) si reprezinta un instrument practic de lucru necesar pentru intocmirea Dosarului de Candidatura. Ghidul contine informatii privind documentatia Dosarului de Candidatura si recomandarile necesare realizarii si completarii corecte a documentelor.

  Corrigendum nr. 3
» 93,2 KiB - 349 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 2
» 104,2 KiB - 354 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 84,4 KiB - 476 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 84,3 KiB - 432 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 85,5 KiB - 464 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 89,4 KiB - 319 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 111,5 KiB - 410 hits - 31 martie 2017

  Corrigendum nr. 1
» 90,9 KiB - 554 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 257,1 KiB - 290 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» 627,6 KiB - 307 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 297,5 KiB - 316 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» 628,5 KiB - 316 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 266,0 KiB - 303 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» 594,3 KiB - 321 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 521,4 KiB - 311 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» 1,5 MiB - 452 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 558,2 KiB - 320 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» 752,0 KiB - 546 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Rev.1 - Septembrie 2013
» 759,4 KiB - 567 hits - 31 martie 2017

  Ghidul Aplicantului - Februarie 2013
» unknown - 500 hits - 31 martie 2017

  Strategia POP
» 3,3 MiB - 738 hits - 31 martie 2017
Strategia de dezvoltare locală integrata a Zonei pescaresti a Judetului Braila se doreste a fi cadrul pentru o dezvoltare durabila prin valorificarea potentialului economic, natural si uman existent, asigurand echilibrul intre sistemele socio-economice si potentialul natural, diversificand, dezvoltand si eficientizand sectoarele economiei zonale, pentru a imbunatati calitatea vietii oamenilor, pentru cresterea implicarii cetatenilor in identificarea de directii de dezvoltare locala clare si posibil de realizat

  Pliant
» 2,4 MiB - 591 hits - 31 martie 2017

  Brosura
» 3,1 MiB - 1.601 hits - 31 martie 2017

  Planul de dezvoltare locala
» 2,2 MiB - 509 hits - 31 martie 2017

  Brosura Federatiei Zonelor Pescaresti
» 3,0 MiB - 1.139 hits - 31 martie 2017

  Proiecte implementate in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala Integrata a zonei pescaresti a judetului Braila
» 4,7 MiB - 1.324 hits - 31 martie 2017

  Act Constitutiv
» unknown - 433 hits - 31 martie 2017

  Statut
» 1,2 MiB - 585 hits - 31 martie 2017

  Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - aprobat de Comisia Europeană
» 611,6 KiB - 333 hits - 31 martie 2017

  Planul Strategic National Multianual pentru Acvacultura (PSNMA) 2014-2020
» 2,6 MiB - 1.821 hits - 31 martie 2017

  Analiza Socio-Economica a Sectorului Pescaresc
» 488,4 KiB - 398 hits - 31 martie 2017

  Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc 2014-2020
» 642,3 KiB - 400 hits - 31 martie 2017

  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014
» 490,3 KiB - 618 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European si al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013
» 1,0 MiB - 622 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013
» 1,5 MiB - 372 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comuna in domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 si (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului si a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului.

  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013
» 2,4 MiB - 326 hits - 31 martie 2017
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 referitor la stabilirea unor dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

   

 Page 2 of 3  «  1  2  3  »