COOPERARE

Prezentare proiect

Asociația Grupul Local Prietenii Pescarilor Olteni (FLAG OLT – www.aglppo.ro), împreuna cu Asociația Grupul de Acțiune Locală în Domeniul Pescuitului Dunărea Veche – Brațul Măcin (FLAG MĂCIN – www.flagbratulmacin.ro), Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud (FLAG TELEORMAN – www.flagdunareadesud.ro), Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila (FLAG BRĂILA – www.pescuitbraila.ro) și Asociația Giurgiu – Tradiția Pescuitului Dunărean (FLAG GIURGIU – www.flag-giurgiu.ro) implementează in parteneriat, in perioada septembrie 2020 – septembrie 2022 proiectul de cooperare “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020, in cadrul Măsurii III.4 – Activități de cooperare, in baza Contractului de finanțare nr. 451/24.09.2020, COD SMIS 139122.
Proiectul “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri” – www.zonepescaresti.ro își propune să contribuie la îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești ale FLAG-urilor partenere, printr-o serie de acțiuni menite să promoveze creșterea economică și incluziunea socială, precum și consolidarea parteneriatelor grupurilor de acțiune locală din domeniul pescuitului prin activități comune, în scopul creșterii capacității administrative a FLAG-urilor.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești și crearea unei viziuni strategice comune.
Scopul proiectului este crearea unei viziuni strategice comune puternice, pornind de la situația actuală pentru a determina direcția de dezvoltare viitoare a zonelor pescărești, viziune care să dea energie celor care o urmează, să construiască punți între trecut și viitor, să fie realizabilă pentru cei care o aplică, să respecte istoria, cultura, tradiția și valorile din zona pescărească, să evalueze realist și informativ posibilitățile de dezvoltare viitoare, să ofere direcții viitoare clare pentru dezvoltare, să inspire entuziasm și să încurajeze loialitatea, să reflecte atitudinea unică, comună a celor care au creat-o.
La nivelul parteneriatului, prin implementarea proiectului au fost definite si o serie de obiective specifice, printre care: ✍îmbunătățirea capacității administrative a FLAG-urilor și facilitarea inovării prin dezvoltarea unei rețele virtuale care permite interconectarea facilă a partenerilor, ✍ creșterea vizibilității POPAM şi promovarea proiectelor finanțate prin CLLD prin realizarea unui site comun al partenerilor, ✍ creșterea capacității de colaborare a FLAG-urilor de-a lungul Dunării prin crearea unei identități vizuale puternice, care să ne facă remarcați și memorabili prin realizarea în comun și diseminarea de materiale de informare și promovare a zonelor pescărești pe care le reprezintă, ✍ formarea unei atitudini pozitive a elevilor din zonele pescărești ale FLAG-urilor partenere față de Dunare, activitatea pescărească si resursa piscicolă în sine.
Pentru atingerea obiectivelor specifice, parteneriatul a definit următoarele activități ale proiectului:
Activitatea 1. Schimburi de experiență și bune practici privind dezvoltarea locală in zonele de pescuit, prin care ne propunem creșterea competitivității si performantei FLAG-urilor prin crearea si operaționalizarea unei rețele virtuale între FLAG-urile partenere, care să permită in mod facil schimbul de informații, experiență, know-how, învățare reciproca etc. prin utilizarea preponderentă a tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC).
Activitatea 2. Promovarea zonelor pescărești de-a lungul Dunării și creșterea vizibilității acestora prin:
2.1. Site de promovare și informare: prezența FLAG-urilor partenere în spațiul virtual printr-un site dedicat asociat cu un canal de youtube.
2.2. Realizarea și diseminarea de materiale de promovare: hărți ale zonelor pescărești partenere in proiect, atlasuri, almanahuri, alte materiale de promovare
2.3. Educație pentru societate: formarea unei atitudini pozitive a elevilor din zonele pescărești ale FLAG-urilor partenere fata de Dunăre, activitatea pescăreasca și resursa piscicolă in sine, prin derularea Concursului ”Dunărea noastră”
2.4. Conferința “Dezvoltarea durabila a zonelor pescărești de-a lungul Dunării”, în cadrul căreia se vor promova rezultatele proiectului.
La acestea se adaugă si cele 3 activități transversale ale proiectului, respectiv:
Activitatea 3. Auditarea proiectului
Activitatea 4. Publicitate și informare
Activitatea 5. Managementul proiectului.

Concurs "Dunărea noastră"

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila (FLAG BRĂILA), în calitate de partener în cadrul proiectului de cooperare “Îmbunătățirea strategiilor de dezvoltare locală a zonelor pescărești prin acțiuni de cooperare între FLAG-uri”, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 organizează concursul “DUNĂREA NOASTRĂ”.
Concursul are ca obiectiv îmbunătățirea percepției elevilor din zona pescărească a FLAG Brăila privind particularitățile acestei zone, respectiv: înțelegerea activităților de pescuit, cunoașterea tradițiilor locale, cunoașterea mediului acvatic, cunoașterea modului de protejare a faunei și florei mediului acvatic și al conservării habitatelor naturale, cunoașterea surselor de poluare a apelor precum și a unor metode de ecologizare a acestora, consumul de produse piscicole pentru o alimentație sănătoasă, explorarea zonelor pescărești etc.
Concursul va fi organizat pentru categoria ARTĂ VIZUALĂ“, respectiv PICTURĂ sau DESEN. Lucrările pot fi realizate în: ulei, acuarelă, creion, peniță, carioca, ceracolor.
Competiția se adresează UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR din zona rurală a teritoriului FLAG Brăila, respectiv comunele: Berteștii de Jos, Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu, Frecăței, Tufești, Viziru, Traian, Movila Miresii, Tudor Vladimirescu;

Grupul țintă este format din elevii claselor I-VIII din unitățile de învățământ din zona rurală a teritoriului FLAG Brăila.
Mai multe detalii se găsesc în regulamentul concursului, publicat mai jos.