COMUNICAT PRELUNGIRE APEL 7

COMUNICAT PRELUNGIRE APEL 7

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă prelungirea celei de-a şaptea sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură și Măsura 2.1 – Revitalizarea și valorificarea identității locale până la data de 31.07.2022, ora 23:59. Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Cod apel: Măsura 1.2 – POPAM/1023/4/1/Articolul 63, Măsura 2.1 – POPAM/1024/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect se calculează în funcție de procentele de cofinanțare prevăzute în Ghidul solicitantului și nu poate depăși 400.000 euro. Durata maximă de implementare este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Pentru proiectele ce intră sub incidența schemei de minimis, se vor aplica prevederile Ordinului MADR nr. 148/06.06.2022.

Proiectul “Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 – 2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată: Măsura 1.2-19.072.550,34 lei/3.855.922,68 euro; Măsura 2.1-2.172.411,82 lei/439.199,37 euro

*1 Euro = 4,9463 RON, conform Deciziei nr. 14/22.03.2022 a Directorului General DGP AMPOPAM.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe www.pescuitbraila.ro. Informaţii suplimentare la adresa: flag_braila@yahoo.com.

  comunicat_prelungire_apel_7.pdf - 254,7 KiB

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsurile 1.2 și 2.1:

  Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_5.pdf - 873,2 KiB

  Anexe_Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_5.pdf - 8,3 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_2.1_versiunea_5.pdf - 881,5 KiB

  Anexe_Ghidul_solicitantului_M_2.1_versiunea_5.pdf - 8,6 MiB