COMUNICAT LANSARE APEL

COMUNICAT LANSARE APEL

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă deschiderea celei de-a treia sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2 – Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură, începând cu data de 15.07.2019, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 30.08.2019, ora 14:00. Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS. Cod apel POPAM/674/4/1/Articolul 63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte sprijinite de FLAG (inclusiv costuri de funcționare și animare).

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro.

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 42.598,35 euro.

Suma totală alocată: 42.598,35 euro/ 189.924,74 lei

* 1 Euro = 4,4585 RON, conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 a Directorului General DGP AMPOPAM

  COMUNICAT.jpg - 440,3 KiB

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsura 1.2 :

  Ghidul_solicitantului_M_1.2__versiunea_4_.pdf - 826,3 KiB

  Anexe_M_1.2.rar - 8,2 MiB