COMUNICAT LANSARE APEL 6

COMUNICAT LANSARE APEL 6

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă deschiderea celei de-a şasea sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură începând cu data de 01.09.2021, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 30.09.2021, ora 23:59.

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Cod apel: Măsura 1.2 – POPAM/962/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 1.783.400 lei/400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 739.213,17 lei/165.798,62 euro.  Durata maximă de implementare este de 24 luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Nu sunt eligibile proiectele ce intra sub incidenta schemei de minimis.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată: Măsura 1.2 – 739.213,17 lei/165.798,62 euro

*1 Euro = 4, 4585 RON, conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 a Directorului General DGP AMPOPAM.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe www.pescuitbraila.ro. Informaţii suplimentare la adresa: flag_braila@yahoo.com.

Comunicat lansare apel 6

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsura 1.2:

  Ghidul_solicitantului_M_1.2__versiunea_4_.pdf - 826,3 KiB

  Anexe_M_1.2.rar - 8,8 MiB