COMUNICAT LANSARE APEL

COMUNICAT LANSARE APEL

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă deschiderea celei de-a cincea sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.1 – Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultură și Măsura 2.1 – Revitalizarea și valorificarea identității locale, începând cu data de 27.05.2021, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 27.06.2021, ora 23:59.

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Coduri apeluri: Măsura 1.1 – POPAM/942/4/1/Articolul 63 și Măsura 2.1 – POPAM/943/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 1.783.400 lei/400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 480.000 lei/107.659,53 euro pentru Măsura 1.1 și 80.000 lei/17.943,25 euro pentru Măsura 2.1.

Nu sunt eligibile proiectele ce intra sub incidenta schemei de minimis.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată: Măsura 1.1 – 780.098,44 lei/ 174.968,81 euro și Măsura 2.1 – 80.000 lei/ 17.943,25 euro.

*1 Euro = 4, 4585 RON, conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 a Directorului General DGP AMPOPAM.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe www.pescuitbraila.ro. Informaţii suplimentare la adresa: flag_braila@yahoo.com.

  Comunicat lansare apel mai 2021 - 253,6 KiB

 

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsurile 1.1 si 2.1:

  Ghidul_solicitantului_M_1.1__versiunea_4.pdf - 832,9 KiB

  Anexe_M_1.1.rar - 8,6 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_2.1__versiunea_4_.pdf - 830,2 KiB

  Anexe_M_2.1.rar - 8,4 MiB