COMUNICAT LANSARE APEL

COMUNICAT LANSARE APEL

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă deschiderea celei de-a patra sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.1 – Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc și de acvacultură si Măsura 1.2 – Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură, începând cu data de 15.10.2019, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 15.01.2020, ora 16:00.

Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Coduri apeluri: Măsura 1.1 – POPAM/729/4/1/Articolul 63 și Măsura 1.2 – POPAM/728/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect nu poate depăși 350.000 euro.

Suma totală alocată: Măsura 1.1 – 350.000 euro/ 1.560.475 lei și Măsura 1.2 – 350.000 euro/ 1.560.475 lei

* 1 Euro = 4,4585 RON, conform Deciziei nr. 4/21.01.2019 a Directorului General DGP AMPOPAM

  comunicat_lansare_apel_octombrie__2019.pdf - 255,9 KiB

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsurile 1.1 si 1.2:

  Ghidul_solicitantului_M_1.1__versiunea_4.pdf - 832,9 KiB

  Anexe_M_1.1.rar - 8,6 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_1.2__versiunea_4_.pdf - 826,3 KiB

  Anexe_M_1.2.rar - 8,8 MiB