Comunicat deschidere prima sesiune de apeluri

Comunicat deschidere prima sesiune de apeluri

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, cod poștal 810118, anunţă deschiderea primei sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, începând cu data de 17.07.2017, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 31.08.2017, ora 16:00.

Depunerea proiectelor se va face pe suport hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS.
Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Str. Anghel Saligny nr.24, de luni până joi între 08:00-16:30 și vineri între 08:00-14:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este menționată în ghidurile specifice fiecărei măsuri și nu poate depăși 200.000 euro.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată fiecărei măsuri este după cum urmează:
M 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc: 259.500,00 Euro / 1.156.980,75 Lei
M 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură: 837.500,00 Euro / 3.733.993,75 Lei
M 2.1 Revitalizarea și valorificarea identității locale: 369.000,00 Euro / 1.645.186,50 Lei
M 2.2 Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu: 100.000,00 Euro / 445.850,00 Lei
M 3.1 Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții: 34.000,00 Euro / 151.589,00 Lei

Descarcă ghidurile solicitantului:

  Masura 1.1: Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,5 MiB

  Masura 1.2: Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,5 MiB

  Masura 2.1: Revitalizarea si valorificarea identitatii locale - ghidul solicitantului + documentatia completa - 12,4 MiB

  Masura 2.2: Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu - ghidul solicitantului + documentatia completa - 26,9 MiB

  Masura 3.1: Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii - ghidul solicitantului + documentatia completa - 11,3 MiB

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în EURO este cursul stabilit de INFOREURO în luna ianuarie 2017, respectiv 4,5375 RON/EURO.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, disponibile pe www.pescuitbraila.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Manager Florica NEAGU, tel: 0339/401018, fax: 0339/401017, e-mail: flag_braila@yahoo.com

  Comunicat deschidere prima sesiune de apeluri - 292,8 KiB