Comunicat deschidere Apel 2 depunere proiecte

Comunicat deschidere Apel 2 depunere proiecte

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, cod poștal 810118, anunţă deschiderea celei de-a doua sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, începând cu data de 23.07.2018, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 24.09.2018, ora 16:00.

Depunerea proiectelor se va face pe suport hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS. Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Str. Anghel Saligny nr. 24, de luni până joi între 08:00-16:30 și vineri între 08:00-14:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși suma de 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este menționată în ghidurile specifice fiecărei măsuri și nu poate depăși 200.000 euro, sau valoarea alocată pe fiecare măsură.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată fiecărei măsuri este după cum urmează:

M 1.1 Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc: 31.379,18 Euro / 139.904,07 Lei

M1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură: 261.009,88 Euro / 1.163.712,57 Lei

M 2.1 Revitalizarea și valorificarea identității locale: 82.453,62 Euro / 367.619,48 Lei

M 3.1 Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții: 27.733,61 Euro / 123.650,32 Lei

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în EURO este cursul stabilit prin Decizia Directorului General al AMPOPAM, publicata pe site-ul www.ampeste.ro, respectiv 4,4585 RON/EURO.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului aferente fiecărei măsuri, disponibile pe www.pescuitbraila.ro.

Descarcă ghidurile solicitantului:

  Ghidul_solicitantului_M_1.1_versiunea_3.pdf - 1,2 MiB

  Anexe_Ghid_M_1.1.rar - 7,3 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_1.2.rar - 7,6 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_2.1_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_2.1.rar - 7,3 MiB

  Ghidul_solicitantului_M_3.1_versiunea_3.pdf - 1,1 MiB

  Anexe_Ghid_M_3.1.rar - 6,8 MiB

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei Manager Florica NEAGU, tel: 0339/401018, fax: 0339/401017, e-mail: flag_braila@yahoo.com

  comunicat_lansare_apel_iulie_2018.pdf - 255,7 KiB