Comunicat de presă finalizare proiect

Comunicat de presă finalizare proiect

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, județ Brăila, anunță finalizarea implementării proiectului „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 49/2017, încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Proiectul s-a implementat pe o perioadă de 81 luni, în zona pescărească a județului Brăila, formată din localitățile Berteștii de Jos, Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu, Frecăței, Însurăței, Tufești, Tudor Vladimirescu, Movila Miresii, Traian, Viziru și în arealul riveran Dunării aferent Municipiului Brăila, care cuprinde parțial sau total 5 cartiere (Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul Istoric, Călărași IV), zona Faleza Dunării și Zona Liberă Brăila.

Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură, plasată sub responsabilitatea comunității, prin promovarea și susținerea creșterii competitivității economice și a atractivității zonei, prin crearea de oportunități economice și sociale, prin conservarea mediului și prin valorificarea resurselor și a potențialului zonei, contribuind la crearea a 37 noi locuri de muncă și menținerea a 72 locuri de muncă deja existente în zonă.

Valoarea finanțării nerambursabile a Strategiei a fost de 45.204.251,60 lei, fiind implementate un număr de 41 de proiecte, dintre care 12 aferente sectorului privat și 29 aferente sectorului public. Proiectele implementate în cadrul Strategiei au vizat crearea a 40 noi locuri de muncă și menținerea a 162,25 locuri de muncă ENI.

Pentru mai multe informații privind implementarea Strategiei vă puteţi adresa doamnei Manager Florica NEAGU, tel: 0339/401018, e-mail: flag_braila@yahoo.com

Comunicat finalizare proiect