Comunicat semnare contract POPAM 2014 – 2020

Comunicat semnare contract POPAM 2014 – 2020

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul in localitatea Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, cod poștal 810118, judeţ Brăila, anunţă semnarea, la data de 23.03.2017, a contractului de finanțare nerambursabilă nr. 49/2017 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală Pescuit-Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, în calitate de Autoritate Contractantă, pentru implementarea „Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, cofinanţat din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020.

Asistența financiară nerambursabilă alocată implementării Strategiei este de 8.917.000 Lei, din care valoarea alocată implementării măsurilor SDL (proiectelor) este de 7.133.600 Lei și valoarea costurilor de funcționare și animare este de 1.783.400 Lei.

Proiectul se va implementa începând cu data de 23.03.2017, până la 31.12.2023, în zona pescărească a județului Brăila, formată din localitățile Berteștii de Jos, Stăncuța, Gropeni, Tichilești, Chiscani, Vădeni, Siliștea, Măxineni, Mărașu, Frecăței, Însurăței, Tufești, Tudor Vladimirescu, Movila Miresii, Traian, Viziru și în arealul riveran Dunării aferent Municipiului Brăila, care cuprinde parțial sau total 5 cartiere (Comorofca, Brăilița, Pisc, Centrul Istoric, Călărași IV), zona Faleza Dunării și Zona Liberă Brăila.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură, plasată sub responsabilitatea comunității, prin promovarea și susținerea creşterii competitivităţii economice şi a atractivităţii zonei, prin crearea de oportunități economice și sociale, prin conservarea mediului și prin valorificarea resurselor și a potențialului zonei, contribuind la crearea a 29 noi locuri de muncă și menținerea a 9 locuri de muncă deja existente în zonă, până la 31.12.2023.

Pentru mai multe informaţii vă puteţi adresa doamnei Manager Florica NEAGU, tel: 0339/401018, fax: 0339/401017, e-mail: flag_braila@yahoo.com.

 

  Comunicat semnare contract POPAM 2014 – 2020 - 214,6 KiB