Componentele de bază ale Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

Componentele de bază ale Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Judeţului Brăila, vă invită să parcurgeţi componentele de bază ale „Strategiei de dezvoltare locală integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila”, ce urmează a fi propusă spre finanţare în cadrul POPAM 2014-2020. Pentru a ţine cont de opiniile celor interesaţi asteptăm propuneri şi recomandări până la data de 10.08.2016 ora 10.00 pe adresa: flag_braila@yahoo.com

  Anunt consultare publica SDL - 166,5 KiB

  Analiza SWOT - 60,7 KiB

  Masuri SDL 2014 - 2020 - 138,6 KiB