ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI 2

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI 2

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI 2                                    

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, cod poștal 810118, anunţă prelungirea celei de-a doua sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, pana la data de 01.10.2018 ora 16:00. Depunerea proiectelor se va face pe suport hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS.

Suma totală alocată fiecărei măsuri este după cum urmează:

M 1.1. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii și serviciilor în sectorul pescăresc: 31.379,18 Euro/139.904,07 Lei

        M 1.2. Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură: 261.009,88 Euro/1.163.712,57 Lei

M 2.1. Revitalizarea și valorificarea identității locale: 82.453,62 Euro/367.619,48 Lei

M 3.1. Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții: 27.733,61 Euro/123.650,32 Lei

*1 euro = 4,4585 lei, conform Deciziei Directorului General al DGP AMPOPAM nr.7/01.03.2018

Proiectele se vor depune la sediul Asociației Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Str. Anghel Saligny nr.24, de luni până joi între 08:00-16:30 și vineri între 08:00-14:00.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maxim 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect este menționată în ghidurile specifice fiecărei măsuri și nu poate depăși 200.000 euro, sau valoarea alocată pe fiecare măsură.

Proiectul „Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 -2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.