ANUNT LANSARE APEL 8

ANUNT LANSARE APEL 8

Asociația Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. Anghel Saligny, nr. 24, judeţ Brăila, anunţă deschiderea celei de-a opta sesiuni de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, Măsura 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură începând cu data de 19.08.2022, ora 08:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind 18.09.2022, ora 23:59. Depunerea proiectelor se va face prin intermediul sistemului electronic MySMIS, Cod apel: Măsura 1.2 – POPAM/1066/4/1/Articolul 63.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect nu poate depăși 400.000 euro. Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect se calculează în funcție de procentele de cofinanțare prevăzute în Ghidul solicitantului și nu poate depăși 400.000 euro. Durata maximă de implementare este de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Pentru proiectele ce intră sub incidența schemei de minimis, se vor aplica prevederile Ordinului MADR 148/06.06.2022.

Proiectul “Strategia de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila” este finanțat prin POPAM 2014 – 2020, cofinanţat din FEPAM 2014 – 2020, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 49/23.03.2017 încheiat cu MADR – prin DGP AM POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

Suma totală alocată: Măsura 1.2  4.825.656,80 lei/ 975.609,41 euro;

*1 Euro = 4, 9463 RON, conform Deciziei nr. 14/22.03.2022 a Directorului General DGP AMPOPAM.

Ghidul solicitantului este disponibil pe www.pescuitbraila.ro. Informaţii suplimentare la adresa: flag_braila@yahoo.com.

  anunt_deschidere.pdf - 255,1 KiB

Ghidul solicitantului si anexele pentru Măsura 1.2

  Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_5.pdf - 873,2 KiB

  Anexe_Ghidul_solicitantului_M_1.2_versiunea_5.pdf - 8,3 MiB