AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a apelului pentru Măsura III.2

AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a apelului pentru Măsura III.2

AMPOP anunță lansarea, în data de 05.08.2016, a sesiunii de primire cereri de finanţare pentru Măsura III.2. – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 (PU4), având alocată pentru această sesiune valoarea eligibilă de 42.315.587,25 Euro, finanțată din Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

  Anunt lansare apel pe masura III.2 - 127,4 KiB