AMPOP: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2

AMPOP: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2

AMPOP: A fost publicat Ghidul solicitantului Măsura III.2 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare)- Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) – sesiunea 2016

  Ghidul Solicitantului III.2 iunie 2016 draft - 894,3 KiB