Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila

În data de 09.05.2012 a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabilă din Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, Axa Prioritară 4, pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești nr. 161/09.05.2012, între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit în calitate de Autoritate Contractantă și Asociația ’’Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a Județului Brăila’’ (FLAG Brăila) în calitate de beneficiar.

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit a mobilizat autoritățile publice, entitățile private, asociațiile pescărești și reprezentanți ai tinerilor, să se asocieze într-un Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit la nivelul județului Brăila. Inființarea Asociației „Grupul Local pentru Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare aferente zonei reprezintă rezultate ale unui larg proces de consultare bazat pe principiul abordării „de jos în sus”, în urma căruia au fost conturate viziunea și obiectivul general al strategiei și au fost propuse prioritățile, obiectivele specifice și măsurile menite să genereze o dezvoltare durabilă.

Strategia de dezvoltare locală integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila se dorește a fi cadrul pentru o dezvoltare durabilă prin valorificarea potențialului economic, natural și uman existent, asigurând echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, diversificând, dezvoltând și eficientizând sectoarele economiei zonale, pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, pentru creșterea implicării cetățenilor în identificarea de direcții de dezvoltare locală clare și posibil de realizat.

Zona pescărească constituită este coerentă din punct de vedere geografic, întinzându-se pe o arie mai mică decât echivalentul unui județ și ocupând, în perioada de programare 2007-2013, o suprafață de 1860,8 km2. Populația din zonă era de 87.054 locuitori, iar densitatea de 46,78 loc / km2. În perioada de programare 2014-2020, teritoriul zonei pescărești a fost extins, întinzându-se pe o suprafață de 2.578,40 km2, cu o populație de 115.411 locuitori.

Zona Pescareasca Braila
pdfAnexa A - Zona pescărească a municipiului Brăila

În data de 03.06.2016, a fost semnat contractul de finanțare nerambursabilă nr. 11 pentru implementarea proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI A JUDEȚULUI BRĂILA, în perioada 03.06.2016-03.09.2016, proiect cu finanțare nerambursabilă de 20.000,00 Euro, din care finanțare din FEPAM 15.000,00 Euro și finanțare din Bugetul Național 5.000,00 Euro.

Proiectul este premergător noii Strategii de Dezvoltare Locală Integrată a Zonei Pescărești a Județului Brăila, pentru perioada de programare 2014-2020. Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității Asociației și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală plasate sub responsabilitatea comunității în vederea dezvoltării integrate a zonei pescărești a județului Brăila. Prin acest proiect, FLAG Brăila și-a propus să asigure sustenabilitatea activităților realizate în perioada 2011-2015 și finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit, contribuind astfel la întărirea coeziunii teritoriale și la dezvoltarea integrată a zonei pescărești a județului Brăila.

Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, elaborată în cadrul proiectului și implementată de FLAG Brăila în perioada 2016-2023, va contribui la realizarea obiectivului general al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și la Prioritatea 4 a Uniunii Europene prin: crearea de noi locuri de muncă în zona pescărească, susținerea investițiilor noi și diversificarea activităților în domeniul pescuitului și acvaculturii (procesare, marketing, activități de mediu, turism, educație).